Parama privačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui 

Susigrąžinkinkite iki 60% nuo fiksuotos stotelės įrengimo kainos!

Svarbiausia informacija apie antrąjį kvietimą elektromobilių įkrovimo prieigoms kompensuoti


 • Tinkamos elektromobilių įkrovimo prieigos įsigijimo ir įrengimo išlaidos nuo 2023-04-01, t.y. įsigyta ir sumontuota įranga turi būti ne anksčiau kaip nuo 2023-04-01.
 • Finansuojamos tik PRIVAČIOS elektromobilių įkrovimo prieigos.
 • Galima įsirengti stoteles su keliomis prieigomis: fiziniams asmenis iki 22 kW, juridiniams asmenims - 44 kW suminės galios.
 • Pasirenkama įrengiamos elektromobilių prieigos galia priklauso nuo to, kokios galios įvadas objekte. Fiziniams asmenims taip pat kompensuojamos ir 22 kW galios stotelės..
 • Dinaminės galios valdymo funkcionalumas fiziniams asmenims neprivalomas, juridiniams asmenims - privalomas.

Nemokama konsultacija paramos klausimais

PARAMOS IŠMOKOS SUMA ĮSIRENGUSIEMS ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO STOTELĘ

 INDIVIDUALIAME NAME AR SODE

MONTAVIMAS ANT SIENOS

11 kW galios stotelė

11 kW be dinaminės galios valdiklio

533.87

11 kW galios stotelė

  11 kW su dinaminės galios valdikliu

631.03€

22 kW galios stotelė

22  kW be dinaminės galios valdiklio 

486.68€

22 kW galios stotelė

22 kw su dinaminės galios valdikliu

559.55 

MONTAVIMAS ANT STOVO

11 kW galios stotelė

11 kW be dinaminės galios valdiklio 

580.44

11 kW galios stotelė

11 kW su dinaminės galios valdikliu

677.60

22 kW galios stotelė

22 kW be dinaminės galios valdiklio  

630.49

22 kW galios stotelė

22 kw su dinaminės galios valdikliu 

703.36


PARAMOS IŠMOKOS SUMA ĮSIRENGUSIEMS ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO STOTELĘ

DAUGIABUTYJE

MONTAVIMAS ANT SIENOS

11 kW galios stotelė

11 kW be dinaminės galios valdiklio

800.80€

11 kW galios stotelė

  11 kW su dinaminės galios valdikliu

946.54€

22 kW galios stotelė

22  kW be dinaminės galios valdiklio 

730.03€

22 kW galios stotelė

22 kw su dinaminės galios valdikliu

839.33€ 

MONTAVIMAS ANT STOVO

11 kW galios stotelė

11 kW be dinaminės galios valdiklio 

870.66€

11 kW galios stotelė

11 kW su dinaminės galios valdikliu

1016.40€

22 kW galios stotelė

22 kW be dinaminės galios valdiklio  

945.74€

22 kW galios stotelė

22 kw su dinaminės galios valdikliu 

1055.04€

Paramos elektromobilių įkrovimo stotelei įsirengti etapai

Užpildykite paraiškos formą

Paraišką pateikite LEA internetinėje sistemoje adresu ena.lt. Vertinimas trunka iki - 40 d.d.

Paraiškų priėmimas vyksta iki 2024-09-30 17:00.

Pateikite dokumentus išmokai gauti

Mes parengsime ir el. paštu jums atsiųsime išmokai gauti reikalingus dokumentus.

Jums beliks juos papildyti kitais prašomais dokumentais ir išsiųsti el. paštu ENA specialistams: info@ena.lt

Susigrąžinkite paramos sumą

Per 60 d. d. LEA įvertins ir  išmokės kompensaciją į prašyme nurodytą banko sąskaitą. Dotacija išmokama per 10 d.d.

Galime Jums padėti viso proceso metu

Konsultuojame paramos klausimais, parenkame, įrengiame stoteles, padedame sutvarkyti dokumentus

Ką reikia žinoti apie paramas privatiems asmenims?

1. Privatūs asmenys ar jų grupė gali pretenduoti į vieną iš trijų kvietimų ir susigrąžinti iki 60% fiksuoto elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimo įkainio.

2. Vienas privatus asmuo kompensaciją gali gauti daugiau nei 1 elektromobilio įkrovimo stotelei.

3. Įsirengiant elektromobilio prieigos stoteles nuosavuose namuose, soduose ar daugiabučiuose asmeniniam naudojimui, kompensuojamos 11 kW - 22 kW galios įkrovimo stotelės.

4. Parama skiriama tik diegiant naują, ankščiau nenaudotą įrangą bei susijusius komponentus. Įrengiama elektromobilių įkrovimo stotelė su viena įkrovimo prieiga turi atitikti kvietime nustatytus techninius reikalavimus. Dinaminės galios valdymo funkcija antrajame kvietimo etape nėra privaloma.

5. Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti įrengta per numatytą terminą: ne daugiau kaip 12 mėn. nuo sprendimo dėl finansavimo priėmimo datos, su galimybe vieną kartą terminą pratęsti iki 6 mėn.

6. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas Elektros įrenginių įrengimo atestatas nebėra privalomas. Tačiau užtikrinant aukštą darbų kokybę Charge in jums paruošia visus reikiamus dokumentus ir turi reikalaujamus atestatus.

Parsisiųskite prašymo paramai gauti instrukciją (pirmojo kvietimo instrukcija)

Reikalavimai paramai gauti

1. Siekiant gauti finansavimą turi būti įgyvendinti reikalavimai įrangai

 • kintamosios srovės stotelė su prieiga;
 • dinaminio galios valdymo funkcija;
 • ant žemės statoma stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
 • lauke įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
 • viduje įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
 • diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.

2. Jūs turite būti NT savininku arba jo įgaliotuoju atstovu

 • Turėsite pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame siekiama įrengti elektromobilių įkrovimo prieigą. Jį būtina turėti paraiškos pildymo metu.

3. Dokumentai, reikalingi išmokai gauti įsirengiantiems elektromobilio įkrovimo prieigą

 • sąskaita faktūra už elektromobilio įkrovimo stotelę ir jos įrengimo darbus;
 • įrangos techninis pasas ir/ar techninė specifikacija;
 • atestuoto rangovo deklaracija apie pagal teisės aktus įrengtą elektromobilio įkrovimo stotelę.
 • SVARBU! Išlaidos, patirtos nuo pirmojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, yra laikomos tinkamomis.
 • Užsakius elektromobilio įkrovimo stotelės įrengimo darbus, visus šiuos dokumentus Charge in jums paruoš ir atsiųs el. paštu,

4. Terminai

1. Paraiškas galite pateikti iki 2023 02 28 dienos, išimtis "Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype" kvietimui, jo terminas yra iki 2023 m. kovo 31 d. 17:00 val

2. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 - 40 d.d. (trukmė priklauso nuo paraiškos tipo) nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 darbo dienų;

3. Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti įrengta per numatytą terminą: ne daugiau kaip 6 mėn. nuo sprendimo dėl finansavimo priėmimo datos, su galimybe vieną kartą terminą pratęsti iki 6 mėn. 

4. Kompensacijos grąžinimo terminai pateikus prašymą. Per 40 d. d. LEA įvertins ir per 10 d. d. išmokės nustatyto dydžio kompensaciją į jūsų nurodytą banko sąskaitą.Kauno g. 34 - 203 kab., Vilnius

+370 655 99998

info@chargein.lt